Ludzie Lodu

Tylko jeden żył od Początku Świata do jego Końca - Strach
Wyszli z mroku - wyszli z mas - porzucili mroczny świat
Nieśli siłę i nadzieję, uwierzyli w lepszy świat,
Uwierzyli w jedność, a lojalność rozświetliła wspólny cel
Połączyli swe pragnienia - połączyli siły - zjednoczyli się.


Koalicja Glory The Brave - Chwała Dzielnym

Dragons Anarchy, EW Szlachta, Ludzie Lodu, Królestwo Polan, Ostatni Bastion wraz z Akademiami

Dyplomata koalicyjny: G. Leszczyk