Ludzie Lodu

Tylko jeden żył od Początku Świata do jego Końca - Strach
Wyszli z mroku - wyszli z mas - porzucili mroczny świat
Nieśli siłę i nadzieję, uwierzyli w lepszy świat,
Uwierzyli w jedność, a lojalność rozświetliła wspólny cel
Połączyli swe pragnienia - połączyli siły - zjednoczyli się.